Clicky

Spreekuurthuis chronische_pijn


Spreekuurthuis chronische_pijn

Spreekuurthuis chronische_pijn
Therapeutische indicaties: Xylocaine 2 % gel (in tube of in spuit) wordt gebruikt wanneer een doeltreffende, diepe en langdurige anesthesie van de urethra gewenst is, met name voor catheterisaties, voor exploraties met sonderen of voor het uitvoeren van een cystoscopie. Salicylaat met analgetische, antipyretische en antiflogistische werking. – Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Intraveneuze dosis >2 mg/kg infunderen over 30-60 minuten. meticilline–gevoelig), Staphylococcus epidermidis, Citrobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, sommige species van Proteus (indol–negatief) zoals Proteus mirabilis. Misselijkheid, braken, diarree, dyspepsie, buikpijn, flatulentie, anorexie. Xylocaine 10 %, spray wordt gebruikt in alle gevallen waar een snelle en doeltreffende anesthesie van de mucosa vereist is, vooral in de anesthesie (bvb.

Echter blijkt uit dezelfde studie dat bij hogere doses (100 – 150 mg/dag), de halfwaardetijd in de steady-state-fase toeneemt (20,4 ± 3,4 uur) en dat de eenmaal daagse dosering bij adolescenten aangehouden kan worden. Achteruitgang van de nierfunctie, nierfalen, proteïnurie. U kunt namelijk niet plotseling stoppen, omdat dit chronisch hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) kan verergeren en het risico van een hartaanval (hartinfarct) en plotselinge dood kan vergroten. In dat geval mag u Selokeen niet gebruiken. De triple therapie dient tweemaal daags te worden ingenomen.