Clicky

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

De rugwervels kunnen bij osteoporose licht tot ernstig beschadigd zijn. Een maatschappelijk werk(st)er kan proberen de omstandigheden in de huiselijke sfeer dusdanig te behouden dat deze mensen thuis kunnen blijven functioneren. Hoe kan het oor nu geluid produceren? Wel worden er veel medicijnen gebruikt in de verlichting van het klachtenpatroon bij een chronische ziekte. De tinnitus wordt meer en meer levensbepalend. Ze injecteert zichzelf nu al negen jaar en verder zijn er geen uitingen van ontstekingen in het zenuwstelsel geweest. Behandeling in combinatie met methotrexaat van matige tot ernstige, actieve reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende reageren op ‘disease modifying antirheumatic drugs’ (DMARD’s), waaronder methotrexaat.
Spreekuurthuis multiple_sclerose

Maar hebben ze van jou toen een MRI gemaakt ? Meestal verspreid over 6 maanden of zelfs 18 maanden. Wel is het herhalen van MRI zinvol bij twijfel over de effectiviteit van immunomodulerende medicatie. Ze zijn duurzaam en horen een mensenleven mee te gaan. Men moet zich goed realiseren dat bij het natuurlijke beloop van MS ook (vaak) verdere ‘MRI-verslechtering’ voorkomt, maar dat dit per individu onbekend en verschillend is. Baclofen kan toegediend worden tot 100 mg, Tysanidine tot 36 mg en dantroleen tot 400 mg per dag. Er werd ook gekeken naar de concentraties van adrenaline, noradrenaline en endorfines in het bloed.

Dit zou impliceren dat de diagnose alleen maar door uitsluiting kan worden gesteld. is komen vast te staan. “Als je bedenkt dat MS vaak de kop opsteekt tussen het 20e en 30e levensjaar, dan kun je je voorstellen dat deze klachten veel impact hebben op de rest van het leven.” Het optreden van de klachten is gedeeltelijk afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de MS om zich heengrijpt. Een tweede allergische aanval is vaak erger dan de eerste en kan slecht aflopen. Antwoord Nee, er worden wel eens bij toeval wittestofletsels gevonden die mogelijkerwijs duiden op een demyeliniserend proces, maar niet noodzakelijkerwijs tot klinische verschijnselen (van bijvoorbeeld MS) aanleiding hoeven te geven. Ook voor uw persoonlijke zwemdoppen stapt u gewoon bij ons binnen.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

Geplaatst in Multiple sclerose (MS), door Harry Lievelddinsdag 6 december 2005 De komende weken wil ik het graag met u hebben over MS: Multiple Sclerose. spierzwakte, verslechterde ademhaling, problemen bij het slikken of voedsel of vloeistof in de luchtwegen). Bij de kliniek hebben zich vorig jaar 1035 mensen gemeld met een euthanasieverzoek, ook dat zijn er fors meer dan het jaar daarvoor. Draaiduizeligheid wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwichtsorgaan. Deze laatste twee grijpen meer aan op de oorzaak van zenuwpijnklachten. Ook is er geen relatie tussen de plaats van het letsel en de klachten die daarbij horen. Antwoord Neen, in de regel niet.

Wel zijn er mogelijke indicaties met betrekking tot leeftijd, geslacht, moment (leeftijd) van optreden van de eerste symptomen en aantal MRI-letsels die een voorspelling kunnen zijn voor het verdere beloop van MS. Het wel of niet goed reageren van de MS-klachten op een van de hierna genoemde behandelingen heeft mogelijk (ook) te maken met antilichamen. Antwoord Ook deze vraag is in de regel niet direct te beantwoorden, maar in grote populatiestudies is 10 jaar na het vaststellen van de diagnose 50 procent van de mensen met MS nog goed tot redelijk mobiel en in staat tot lopen of deelnemen aan het arbeidsproces. Wel is komen vast te staan dat personen die een methylprednisolon-kuur hadden ondergaan minder vaak MS ontwikkelden in de vijf jaar vervolgonderzoek, dan degenen die dit niet hadden ondergaan. Men moet zich goed realiseren dat bij het natuurlijke beloop van MS ook (vaak) verdere ‘MRI-verslechtering’ voorkomt, maar dat dit per individu onbekend en verschillend is. Op de zijwaartse röntgenfoto is te zien dat de bovenplaat en de onderplaat van de wervel plat op elkaar liggen. Antwoord MS is strikt genomen géén erfelijke ziekte.

In het begin ging men er vanuit dat iedereen deze soort echo kon produceren. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar. De tinnitus wordt gekoppeld aan deze positieve ervaring. Een fase waarin de huidige geneesmiddelen waarschijnlijk niet effectief zijn. Anemie, lymfadenopathie, trombocytopenie, trombocytose, vasculitiden, lupus erythematodes, allergische aandoeningen, anafylactische shock, elektrolyt-onbalans, dyslipidemie, eetluststoornissen, gewichtsverandering, angst, stemmingsstoornis, perifere neuropathie, duizeligheid, tremor, visusstoornis, oog- en ooglidontsteking, stoornis traansecretie, vertigo, cardiomyopathie (o.a. Dit zou toch heel duidelijk moeten zijn als je de moeite neemt om er naar te luisteren en als je even in mijn gegevens kijkt dat ik… Zwangerschap werkt immunosuppresief.

Dat wil zeggen dat het op eenzelfde soort manier werkt als glatirameeracetaat of interferon met onderdrukking van de ontregelde T-cel-functie. De op maat gemaakte app geeft o.a. Het is zeker mogelijk dat MS zou kunnen zijn ontstaan tijdens de negen maanden van de zwangerschap, maar (nog) niet tot uiting kwam door dit immunomodulerende onderdrukkende effect van de zwangerschap. Op het moment dat de zwangerschap ophoudt, is het immunomodulerende effect daarvan verdwenen en kunnen de eerste verschijnselen van MS ontstaan; uiteraard alléén bij mensen die anders ook MS zouden hebben gekregen. Heap (ed.), Hypnosis: Current clinical, Experimental and Forensic Practices. 1 man op 3 vrouwen); dat de ziekte in alle socio-economische groepen voorkomt, maar iets meer bij onderwijzend personeel en bij medische en paramedische beroepen; dat CVS-patiënten vaak een zeer actief, druk en vrij gestresseerd leven leidden. In oktober 2001 werd mijn zus erg ziek.

Antwoord In principe is er geen ruggenprik meer noodzakelijk om de definitieve diagnose MS te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat je er erg voorzichtig mee moet omspringen tot eventueel bewezen is dat het echt onschadelijk of zelfs goed voor je is. Zijn er dan voldoende aanduidingen zijn voor demyeliniserende wittestofletsels rondom de ventrikels en in de witte stof van de betrokkene, is verdere diagnostiek niet noodzakelijk. Een lumbaalpunctie wordt gedaan als er getwijfeld wordt aan de oorzaak van de wittestofletsels (ze kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van vaatstoornissen) en wanneer er toch een definitieve biochemische diagnose gewenst is. We hebben veel gevallen gezien waarbij het zicht terugkwam en het gehoor aanmerkelijk verbeterde. MRI-onderzoek wordt toegepast om de diagnose vast te leggen. De prognose moet worden bepaald op basis van het klinische symptomencomplex bij het begin van de aandoening en in het verloop van de daaropvolgende jaren.

Antwoord Nee, dit is niet noodzakelijk. Wel is het herhalen van MRI zinvol bij twijfel over de effectiviteit van immunomodulerende medicatie. slecht voor de foetus en ontwikkeling van het kind), neuro toxine, diketopiperazine en nog enkele toxische stoffen. In gevallen van mensen met MS verdwijnen de meeste symptomen. Het spreekt voor zich dat deze problemen ook optreden bij grotere afstand tot het licht. Er zijn daarnaast richtlijnen opgesteld door de neuroloog McDonald in Engeland. Die zijn later bijgesteld door neuroloog Polman, waarbij er (verder verfijnd) vastgesteld wordt hoe zeker het is om de diagnose MS te stellen.

JA! Eventueel kan MRI-onderzoek ook worden gebruikt tijdens zwangerschap, met name als daarvan de eerste twintig weken verstreken zijn. Omdat MRI-onderzoek geen gebruikmaakt van röntgenstralen is dit onderzoek te herhalen bij de geneesmiddelentrails en -onderzoek. Van de Diabetici die overstapten van saccharine naar aspartaam, zijn er veel van deze mensen in coma geraakt. Maar wanneer is fruit helemaal rijp? Over de behandeling bij acute verslechteringen Kan methylprednisolon qua hoeveelheid onbeperkt in het jaar worden toegediend? Antwoord Er is geen strikte – theoretische – beperking voor het toedienen van methylprednisolon, alhoewel men aanneemt dat een dosering van meer dan 10 keer 1000 mg, te weten 10 gram per jaar, mogelijk kansen geeft op necrose c.q.

Spreekuurthuis multiple_sclerose
afbraak van (een van) de heupkoppen. Dit is een onomkeerbare complicatie. Daarom wordt geadviseerd om het aantal methylprednisolon-kuren over een heel jaar te beperken tot maximaal 2 tot 3 keer en dan per keer 3 dagen maal 1000 mg. Antwoord Het toedienen van maandelijks terugkerende methylprednisolonkuren ter voorkoming van verdere exacerbaties is nog omstreden. Het wórdt echter wel toegepast, ook in combinatie met intraveneuze immunoglobulinen. Dit is vaak een laatste redmiddel, om de aandoening toch nog te kunnen keren, in gevallen waarbij deze snel chronisch progressief is of veelvuldig exacerbaties toont; dit ondanks behandeling met interferonen of glatirameeracetaat. Absolute bewijzen dat dit ook werkt (en eventueel een risico is), zijn er niet.

De beoordeling van Ménière: Tussen aanvallen van duizeligheid door keert het gevoel van evenwicht terug naar normaal voor de meeste mensen met de ziekte van Ménière. Gloei-en halogeenlampen hebben een natuurlijk lichtspectrum. Antwoord Daar is geen onderzoek naar gedaan, maar de praktijk leert dat het gebruik van methylprednisolon meestal bij het eerste of tweede moment van verslechtering het meest effect heeft. Tijdens latere momenten van verslechtering lijkt het erop alsof methylprednisolon minder goed ‘aanslaat’ dan in het begin. Tevens hangt het af van de mate van verslechtering of prednisolon goed werkt. Ook lieten de studies* zien dat schedelacupunctuur voor Multiple Sclerose patiënten minder duur, effectiever, veiliger en minder bijwerkingen veroorzaakt dan bij de behandeling voor MS volgens de Westerse Geneeskunde met geneesmiddelen. Als alternatief kan dan worden overgegaan op plasmaferese of intraveneuze immunoglobuline behandeling.

Het op den duur niet meer effectief zijn van methylprednisolon heeft ook te maken met het feit dat de meeste mensen met RR-MS na ongeveer 5 tot 10 jaar overgaan in een meer chronisch progressieve fase die niet door methylprednisolon beïnvloed kan worden. Antwoord Nee, methylprednisolon heeft alleen maar zin bij acute momenten van verslechtering van de aandoening. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de methylprednisolon in grote mate het tempo (van verandering) en niet de mate van verbetering beïnvloedt. Antwoord Er bestaat geen bezwaar om methylprednisolon te combineren met genoemde middelen. Ook is er geen bezwaar om methylprednisolon met natalizumab te combineren. Natalizumab mag echter niet worden gecombineerd met (een van de) interferonen en wellicht ook niet met glatirameeracetaat. Tijdens het gebruik van interferonen, glatirameeracetaat, dan wel natalizumab mag tot de maximaal geadviseerde doses methylprednisolon worden gegeven.

Consumptie van aspartaam veroorzaakt deze zelfde symptomen ook bij niet-diabetici . Het is bekend dat de machtige medicijnen en chemische lobbies hier verantwoordelijk voor zijn door de “honden” van ziekte en dood los te laten op een argeloos en ongeïnformeerd publiek. Antwoord Tot op heden is dit niet eenduidig bewezen. Waarschijnlijk wel, vooral als ze in een vroege fase worden toegepast. Maar dat daardoor meteen een definitieve vertraging van de chronische progressie wordt bewerkstelligd, is niet aangetoond. Wordt het effect van interferonen, glatirameeracetaat, natalizumab en intraveneuze immunoglobuline op den duur minder, dat wil zeggen werkt het in het begin sterker dan aan het eind? Antwoord De langetermijnvervolgresultaten van interferon en glatirameeracetaat laten zien dat het effect op den duur niet verdwijnt.

Dit betekent dat interferonen en glatirameeracetaat een langdurig effect op de progressie van MS kunnen hebben; in ieder geval op het optreden van acute aanvallen. Van natalizumab, mitoxantrone en intraveneuze gammaglobuline is dit nog niet aangetoond, omdat deze behandelingen pas sinds enkele jaren worden toegepast. Verder blijkt het effect van de bèta-interferonen (1a en/of 1b) het grootst te zijn in de eerste twee jaren dat ze worden gebruikt. Antwoord Nee, vooral mitoxantrone en natalizumab niet, maar ook glatirameeracetaat en interferon niet. Bij intraveneuze gammaglobuline wordt aangenomen dat dit geen schade veroorzaakt bij de ongeboren vrucht en dat dit zonder meer kan worden toegepast bij zwangerschap. Ook wordt aangeraden om intraveneuze gammaglobulines, immunoglobulines als profylaxe toe te passen in de maanden na de zwangerschap, bijvoorbeeld tot 6 maanden na de bevalling. It is important for researchers studying supercentenarians to be aware of signs that the age being claimed may be false.

Antwoord Bij voorkeur niet. Er is nog geen bewijs is dat combinatietherapie beter is dan iedere behandeling afzonderlijk. Vooral de combinatie natalizumab (Tysabri) en interferon-bèta-1a (Avonex) is af te raden gezien de mogelijke ernstige bijwerkingen door deze combinatie (progressieve multifocale leukoencephalopathie). Over symptomatische behandeling van MS Moeten pijnklachten bij MS met pijnstillers worden behandeld of met andere middelen? Antwoord Veel van de pijnklachten bij MS zijn van neurogene aard. Dat wil zeggen dat zowel de zenuwbanen in het centrale als in het perifere zenuwstelsel betrokken zijn bij het ontstaan van pijnklachten. De gebruikelijke pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, paracetamol, diclofenac of Tramadol zijn minder geschikt dan middelen zoals Neurontin of Lyrica.

Deze laatste twee grijpen meer aan op de oorzaak van zenuwpijnklachten. Antwoord Algemeen wordt aangenomen dat kathetergebruik bij mensen met MS met veelvuldig blaasstoornissen en blaasinfecties het prettigst werkt als deze suprapubisch wordt ingebracht. Deze katheter is dan wel permanent aanwezig. Dopamine en acetylcholine hebben in zekere zin een tegengestelde werking en houden elkaar in evenwicht. Bovendien zijn dergelijke katheters waarschijnlijk minder infectiegevoelig dan katheters die via de urineleider worden ingebracht. Moet spasticiteit c.q. verkramping(en) van de benen altijd worden behandeld?

Zo kan het bestrijden van spasticiteit een averechts effect hebben op het looppatroon. optredende krampen in de benen te behandelen met middelen zoals Lioresal/baclofen, Dantroleen/dantrium of Tizanidine/Sirdalud. Desondanks moet men ervoor oppassen om het middel niet te hoog gedoseerd te gebruiken omdat er anders krachtsvermindering in de benen kan ontstaan, wat het lopen weer extra kan bemoeilijken. Wellicht is het daarom beter om krampgevoelens die af en toe optreden in de benen te accepteren, dan de benen medicamenteus dusdanig te verslappen dat lopen niet meer mogelijk is. Antwoord Dit is iets dat goed overlegd moet worden met een uroloog. Het langdurig gebruik van antibiotica wekt ook resistentie op. Dat wil zeggen dat bacteriën op een bepaald moment niet meer gevoelig zijn voor het gebruikte antibioticum.

Het is meestal niet aan te raden om vele weken of zelfs maanden achter elkaar antibiotica te gebruiken bij blaasfunctiestoornissen of blaasinfecties. Wellicht kan de uroloog adviezen geven over de eventuele mechanische aspecten van de blaasfunctiestoornissen en die verhelpen. Behandelingen met bijvoorbeeld botuline-injecties bij de uitgang van de blaas zijn daarvoor in onderzoek. Een kleurig geïllustreerd boek waarin Opa Toetoet aan zijn kleindochter vertelt hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij MS heeft en hoe hij daar verder mee omgaat. Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar.

You must be logged into post a comment.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

Geleidelijk is er een tendens ontstaan om MS multidisciplinair te behandelen. Daarna kan men vaststellen of de oorzaak van de pijn weggenomen kan worden, of dat alleen het symptoom pijn te bestrijden is. Het grootste onderzoek vindt plaats in Frankrijk met 1844 Europese patiënten. De behandeling van epilepsie bij MS moet op dezelfde manier gebeuren als bij anderen met epilepsie. Soms treedt moeheid op zonder dat er verder sprake is van veel neurologische verschijnselen. De reden waarom lichaamseigen producten, in dit geval T-lymfocyten (witte bloedlichaampjes), het eigen weefsel aanvallen, is niet bekend. Daarnaast kan fysiotherapie behulpzaam zijn bij het trainen als iemand onzeker loopt door letsels die in de kleine hersenen (cerebellum) ontstaan.

Aangezichtspijn kan redelijk acuut ontstaan en de eerste mogelijke behandeling is in zo’n geval een methylprednisolon-kuur. Dit heeft te maken met het feit dat in het begin van de twintigste eeuw treponema pallidum werd ontdekt, de veroorzaker van de geslachtsziekte syfilis, die veel voorkwam. De normale werking van het oor is afhankelijk van de goede werking van deze onderdelen van de gehoorbaan. Een erfelijke factor kan ook dominant zijn. Na een dergelijke sterke stimulatie komt het gehoorsysteem moeilijk tot rust. Meestal is dit een demyeliniserende aandoening die echter maar eenmalig optreedt en daarna niet terugkeert. Vooral in de acute fase.

Het aantreffen van cellen in het hersenvocht kan ook duiden op een doorgemaakte ontsteking door een micro-organisme, bijvoorbeeld de ziekte van Lyme (Borrelia Burgdorferi). De diagnose MS, ontstaan na het zestigste levensjaar, wordt gesteld. Op het moment dat de T-lymfocyt door de bloedhersenbarrière is gebroken, valt deze het zenuwweefsel aan dat myeline bevat. Is de ziekte besmettelijk? Er zijn twee soorten: de zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd, en de lijmcellen, ook wel gliacellen genoemd. Door de aard van de aandoeningen waarvoor BOTOX wordt gebruikt is het niet te voorspellen welk effect BOTOX heeft op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen. Ze kunnen pas worden ontdekt als er stukjes hersenweefsel onder de microscoop worden onderzocht.

Wat je precies merkt bij de draaiduizeligheid, kan variëren: – Komt de draaiduizeligheid in aanvallen wanneer je het hoofd beweegt? Hier treft men bij mensen met MS verhoogde aantallen lymfocyten aan, vooral in de actieve, c.q. Deze laesies of haarden die aankleuren met Gadolinium kunnen ook weer verdwijnen. Meestal zijn dit T-lymfocyten of plasmacellen. Laatstgenoemde zijn cellen met een grote kern. Wat betreft de resultaten van de eveneens placebogecontroleerde onderzoeken met Betaferon, verschilt de groep die in de Verenigde Staten is onderzocht van die uit Europa. De ontstekingshypothese is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ondersteund door het feit dat er bij MRI-onderzoek letsels in de witte stof van de hersenen kunnen worden gevonden die aankleuren met contrast.

Ze wordt behandeld met methylprednisolon 3 keer 1000 mg en de vermoeidheidsklachten in de benen verdwijnen nagenoeg geheel. Bij herhaald MRI-onderzoek blijkt dat deze geactiveerde haarden in de hersenen ook weer kunnen verdwijnen. De spieren die de rug rechtop moeten houden, worden slapper doordat de plaatsen op de rugwervels waar de beide uiteinden van de spier aanhechten, dichter bij elkaar zijn gekomen. Het opkomen en verdwijnen van met contrast aankleurende letsels bevestigt de ontstekingshypothese bij MS. Een persoon met een beschadigd oor kan namelijk geen OAE-echo opwekken. APS Therapy is ook uitstekend geschikt voor behandeling van een chronische ziekte. Pas in een latere fase, als de ontsteking minder de overhand heeft, ontstaat de afbraak van de zenuwcel (het axon) zelf.

Tijdens het gesprek bestudeer ik nog eens zijn dossier, de MRI-scan van zijn hersenen en de uitslagen van het onderzoek van de hersenvloeistof en ik constateer dat er bij hem geen enkele twijfel aan de diagnose MS is. Ook antituberculosetherapie starten bij risicofactoren op het ontwikkelen van tuberculose of indien adequate behandeling van tuberculose niet kon worden bevestigd. Dit is de zogenaamde axonale schade. Deze schade is de belangrijkste factor en daarom ook het meest verantwoordelijk voor het ontstaan van definitieve invaliditeit zoals bijvoorbeeld krachtsvermindering in beide benen en loopstoornissen. Als de axonen verdwenen zijn, kan het zenuwweefsel op die plaats niet meer herstellen. Waarom de axonen uiteindelijk verdwijnen, is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk verdwijnen ze op het moment dat de myelineschede (de beschermlaag) volledig is aangetast en afgebroken.

Axonale schade ontstaat dus op het moment dat de zenuwcel geen bescherming meer heeft van myeline. & Bardelli, R. -De spierzwakte kan duidelijk worden vastgesteld bij een inspanning, maar niet in rusttoestand. Hij zou al zijn MS-patienten bellen en navragen of zij kunstmatige zoetstof van wat voor soort dan ook gebruikten. Dit n-acetylaspartaat (NAA) gaat omlaag als de axonale schade toeneemt, en stijgt weer als er beschermde factoren zijn. Zo zijn er aanwijzingen voor het feit dat het middel glatirameeracetaat (Copaxone) een verhoging kan bewerkstelligen van het n-acetylaspartaat. Dit zou kunnen betekenen dat glatirameeracetaat een bescherming biedt aan axonen.

Definitieve invaliditeit treedt op als de axonen helemaal verdwenen zijn. Vooral bij diabetici passeert het aspartaam de bloed/hersenen grens en maakt dan de neuronen van de hersenen slechter. Dit kan mogelijk worden beïnvloed door middel van groeifactoren. De effecten van groeifactoren zijn in onderzoek wat betreft hun herstellend vermogen van gedeeltelijk beschadigde axonen. Dit zou betekenen dat er voor het eerst medicijnen beschikbaar komen die voor herstelmomenten tijdens de langzame progressie van een aandoening als MS zouden kunnen zorgen. MS in de familie Een 27-jarige vrouw, Hannelore, meldt zich in verband met halfzijdige gevoelsstoornissen in de linker lichaamshelft. En dat mag allemaal.

Formaldehyde is absoluut vergif en wordt voornamelijk gebruikt om lichaamsweefsel te conserveren . Gloei-en halogeenlampen hebben een natuurlijk lichtspectrum. Gezien haar leeftijd en geslacht wordt er meteen onderzoek van de schedel gedaan. Er worden meerdere wittestofhaarden gezien. De aspartaam zorgt dat de bloedsuiker oncontroleerbaar wordt. Ze wordt behandeld met methylprednisolon en later met interferon-bèta en 1 maal per maand orale Prednison in het kader van een trial. In hetzelfde jaar meldt haar zusje zich met klachten van vermoeidheid, het idee dat ze overspannen is, emotioneel labiel wordt en tintelingen heeft in beide voeten.

Vrouwen van 30 jaar en ouder hebben de ziekte van Alzheimer gekregen als gevolg van het gebruik van aspartaam. De klachten nemen echter toe en de vermoeidheid wordt hinderlijk. Er wordt besloten tot MRI-onderzoek, eigenlijk ter geruststelling, maar dit toont min of meer bij toeval zes demyeliniserende haarden. Liquordiagnostiek bevestigt de diagnose MS ook bij het zusje Christine. In de familie komt alleen bij een oom MS voor, vader en moeder zijn volledig gezond. De casus geeft aan dat het familiair voorkomen van MS mogelijk is, maar dit betekent nog niet dat het hier een erfelijke aandoening betreft. De beide zusjes doen het goed, Hannelore volgt haar opleiding tot rechter en wil binnenkort zwanger worden en Christine werkt 25 uur per week.

Spreekuurthuis multiple_sclerose
Beiden gebruiken interferon-bèta als onderhoudsmedicatie. Hannelore doet dit in trialverband met orale methylprednisolon 1 maal in de 4 weken. De T-cel functiehypothese T-cellen zijn lymfocyten. Lymfocyten zijn bepaalde soorten witte bloedlichaampjes. •Posturografie. Bij de T-cel functiehypothese gaat men er van uit dat bepaalde soorten witte bloedlichaampjes, in dit geval de T-cellen, ontregeld zijn. De T-cel richt zich tegen het gezonde myeline.

Wat de prikkel is om de T-cellen te ontregelen, is niet duidelijk. Wellicht zijn het gewone infecties zoals virusinfecties die een zodanige afweer veroorzaken dat de T-cel actief wordt. Deze T-cel richt zich aanvankelijk tegen het virus dat de patiënt heeft geïnfecteerd. Later richt de T-cel zich tegen het normale myeline-zenuwweefsel. Waarom die T-cel dat doet, is niet duidelijk. In een technische term wordt dit ‘immunologische mimicry’ genoemd. Dit betekent dat bepaalde antistoffen eerst gericht zijn tegen het virus dat het lichaam binnendringt en zich later gaan richten tegen materiaal dat er op lijkt en vaak lichaamseigen is.

Dit is bijvoorbeeld ook de oorzaak van suikerziekte op jeugdige leeftijd, waarbij T-cellen zich richten tegen de alvleesklier (pancreas). En het ontstaan van reuma waarbij T-cel-infiltraten worden gevonden in kraakbeen. De T-cel dringt door zijn actieve houding dóór de bloedhersenbarrière heen en tast zo zenuwweefsel, hersenweefsel en ruggenmergweefsel aan. Een van de middelen die de T-cel-functie tegenhoudt en vasthoudt op hersenvliesniveau is natalizumab (Tysabri). Senator Howard Metzenbaum schreef en presenteerde een wetsontwerp, dat men labelwaarschuwingen moest aanbrengen op producten die aspartaam bevatten, vooral voor wat betreft zwangere vrouwen, kinderen en baby’s. In feite is natalizumab het eerste middel dat de T-cel functiehypothese vanuit zijn werkingsmechanisme ondersteunt. Immers natalizumab, een monoclonaal antilichaam, is erop gericht om ontregelde T-cellen buiten het zenuwweefsel houden.

Dit betekent niet dat natalizumab de T-cel-verandering kan beïnvloeden. Op de plekken waar natalizumab niet in staat is om de T-cellen tegen te houden, ontstaat er toch nog infiltratie dóór de hersenvliezen in het hersenweefsel. De T-cel-functie-theorie gaat er vanuit dat er sprake is van een immunologische aandoening. De immunologische aandoening is de directe oorzaak van MS. Meestal wordt aangegeven dat MS het gevolg is van een immuungemedieerde aandoening, dat wil zeggen dat de oorzaak van MS in zijn geheel is terug te voeren op de werking van het immuunsysteem van de betrokkene, dan wel de ontregeling daarvan. Theorieën over MS sinds 1850 Charcot beschreef als eerste de aandoening MS omstreeks 1850. Daarvoor waren de patholoog-anatomen Carswell en Cruveilier al in staat geweest om tekeningen te maken van zenuwweefsel en hersenen waarbij er sprake moet zijn geweest van MS.

Carswell en Cruveilhier wisten toen niet dat dit letsels waren die bij een bepaald ziektebeeld behoorden. Het combineren van patholoog-anatomische structuren met het klinisch verloop van MS is rond 1850 ontstaan. Daarvoor bestonden ze onafhankelijk van elkaar en was er geen link tussen klinische symptomen en anatomische bevindingen. The validity rates for the GRG tend to be somewhere in between the NECS and Guinness because ages for the GRG list begin at 110 years, but the list also includes claims from all over the world with some coming from less developed countries or regions. Hierbij heeft Charcot door microscopisch onderzoek al beschreven dat er delen van zenuwbanen door cellen werden geïnfiltreerd en dat er daarnaast axonschade optrad. Pas in de jaren daarna zijn er theorieën ontwikkeld over de vraag waarom MS zou ontstaan. Ook ontstonden er theorieën over het feit dat de aandoening in fasen kon verlopen.

Aanvankelijk werd gedacht aan kwik- en loodvergiftigingen, later aan spirocheet-ziekten zoals deze worden gevonden bij geslachtsziekten en weer later aan infecties zoals mazelen en rode hond; infecties die niet zouden stoppen en zich langzaam zouden richten tegen het myeline. Dit wordt ook wel de ‘slow virus’-theorie genoemd. Een tijd lang heeft men gedacht dat het vaccineren van meisjes vanaf het veertiende jaar tegen rode hond (Rubella) de aandoening MS bij vrouwen definitief zou uitbannen. Dit is beslist niet waar gebleken. Ook zijn er aanwijzingen geweest die erop duidden dat de restanten van vroegkinderlijke infecties zoals mazelen en rode hond konden worden aangetroffen in het hersenvocht van mensen met MS. Waarschijnlijk worden deze resten ook aangetroffen in het hersenvocht van gezonde mensen. Meestal worden deze bevindingen slechts gedaan bij een klein percentage van de mensen met MS en wordt er tóch een theorie aan vastgekoppeld.

In dat geval spreekt men wel van ‘secundair’ parkinsonisme. Hieraan heeft ook de ervaring van liquor-bevinding met plasmacellen en lymfocyten bijgedragen. Desondanks vindt men plasmacellen slechts bij 30% van de mensen met MS en wordt er bij ongeveer 80% een verhoging gevonden van het aantal cellen. Pas eind jaren vijftig van de vorige eeuw verrichtte men biochemisch liquoronderzoek bij mensen met MS. In de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de blaasfunctiestoornissen zich kunnen uiten en hoe ze kunnen ontstaan. Op dit moment zijn er specifieke zogenoemde oligoclonale eiwitbanden zichtbaar bij eiwit-elektroforese van de liquor. Het is niet bekend in hoeverre de aantallen eiwitten die gevonden waren, samenhangen met het klinisch beloop van het ziektebeeld.

Lange tijd heeft men gedacht dat hoe meer extra oligoclonale banden, hoe ernstiger het ziektebeeld. Ook zijn er theorieën die ervan uitgaan dat net het omgekeerde het geval is. Daarbij denkt men dat hoe hoger en hoe uitgebreider de immunologische reactie in hersenen en hersenvocht, hoe milder het ziektebeeld. De T-cel theorie is sinds de (laatste) eeuwwisseling van kracht. De T-cel functiehypothese grenst waarschijnlijk nog het meest aan de realiteit. Maar waaróm de T-cel ontregeld raakt of gaat disfunctioneren is, zoals eerder aangegeven, niet bekend. De onbekende schakel bij de theorieën over het ontstaan van MS Momenteel neemt men aan dat MS een immuungemedieerde aandoening is, waarbij de T-cel-functie een belangrijke rol speelt.

Niet bekend is wat het antilichaam, dan wel het antigeen is waarop mensen met MS reageren. Evenmin is bekend wat de prikkel is om de T-cel dusdanig te veranderen dat deze myeline gaat afbreken. Een van de ontbrekende schakels in de hypothese over MS is nog steeds het feit dat niet bekend is wat de immunologische reactie veroorzaakt. Fytotherapeutica gebaseerd op bibliografisch bewijsmateriaal (beperkt klinisch bewijsmateriaal). Wel staat vast dat sommige mensen met bepaalde genetische aanleg in staat zijn om chronische aandoeningen te ontwikkelen. Dit is onder andere gebleken uit onderzoek met HLA-bepalingen (human leucocyt-antilichamen), een systeem dat ook actief is als mensen niertransplantaties ondergaan. Men zegt dat het HLA van de donor en de ontvanger overeen moet komen en dit geldt ook voor mensen met MS.

Bij het bestaan van zenuwpijn dient eerst met stap 1, de neuropathische pijnbehandelingsmiddelen gestart te worden. Ze behoren immunologisch tot eenzelfde soort groep. Op grond hiervan neemt men aan dat er een genetische aanleg is, c.q. predispositie om chronisch te reageren op een virale infectie of andere oorzaak van buitenaf. Deze chronische reactie veroorzaakt dan demyelinisatie en daardoor axonale schade en invaliditeit. Waarom de aandoening bij de een mild en bij de ander zeer snel kan verlopen, is niet bekend. Ook dit is een ontbrekende schakel.

Niet bekend is welke prikkel af en toe verslechteringen en ook weer spontane verbeteringen veroorzaakt; ook al worden vaak de verbeteringen geïnduceerd door methylprednisolon behandeling. Verder ontbreekt de kennis over immuunmodulerende stoffen zoals interferon-bèta-1b (Betaferon) en glatirameeracetaat (Copaxone), die een fraaier effect laten zien op de MRI-veranderingen bij MS dan op het klinisch beeld. Meestal is de MRI herstellend of ontstaan er geen nieuwe letsels terwijl mensen met MS toch progressie van de aandoening merken of vertonen. Het waarom is eveneens een ontbrekende schakel in het geheel. Samenvatting De hypothese over MS bevat verschillende theorieën die te maken hebben met de oorzaak van de demyelinisatie (ontmerging) de axonale schade (het kapotgaan van zenuwcellen) en het triggeren van de schade door de zogenoemde T-lymfocyten die ontregeld zijn. Tot nu toe gaat men ervanuit dat MS immuungemedieeerd is. Dat wil zeggen dat MS ontstaan is vanuit een immunologische reactie waar vooral de T-cel-functie een rol speelt (een soort witte bloedlichaampje).

De T-cel-functie die verstoord is, maakt de bloedhersenbarrière doordringbaar en veroorzaakt vooral schade in het zenuwweefsel dat omgeven is door myeline (een geleidingsbeschermlaag). De oorzaak waarom de T-cel-functie verandert, is niet bekend. Het is ook nog niet bekend waarom het ziektebeeld aanvankelijk in verslechteringen en verbeteringen verloopt en later meer langzaam voortdurend of progressief. Dit ondanks het feit dat de T-cel-reactie op dezelfde manier blijft voortgaan. Een kleurig geïllustreerd boek waarin Opa Toetoet aan zijn kleindochter vertelt hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij MS heeft en hoe hij daar verder mee omgaat. Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar.

You must be logged into post a comment.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

Een kleurig geïllustreerd boek waarin Opa Toetoet aan zijn kleindochter vertelt hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij MS heeft en hoe hij daar verder mee omgaat. Niet dat fysiotherapie de conditie of de neurologische symptomen van iemand direct kan verbeteren, maar fysiotherapie kan wel het bestaande functioneren proberen te handhaven en te onderhouden. Meestal worden mensen met MS in eerste instantie gezien door een reumatoloog of orthopeed in het kader van deze gewrichtsklachten. Aan het bouwproject lag dan ook een ingenieus en gefaseerd transitieplan ten grondslag, waarin het voorkomen van overlast voor cliënten, familie en medewerkers, in welke vorm dan ook, centraal stond. Oor bestaat uit drie delen: het uitwendige oor, midden- en binnenoor. Dit behoeft lang niet altijd direct duidelijk te zijn. Het kan velen goed helpen om de aandacht niet te hebben en houden op het bijgeluid.

Spreekuurthuis multiple_sclerose
Ziekte van Dévic Recentelijk is het syndroom of de ziekte van Dévic opnieuw in de belangstelling komen te staan. Er is geen conditieverbetering te behalen via training omdat de neurologische beperkingen dit vaak niet toelaten. Deze pleiocytose bestaat uit leukocyten en veelal lymfocyten. De kracht wordt allengs minder en hij wordt onhandiger. Vaak ontstaat de ziekte tussen het 20ste en 40ste levensjaar, bij mensen die dus in de bloei van hun leven zijn. Wellicht zijn ze niet altijd voor de volle 100 procent, maar wel vaak tussen de 60 en 100 procent arbeidsgeschikt. De hersenen en het ruggenmerg samen noemen we het centrale zenuwstelsel.

De arts moet rekening houden met het feit dat BOTOX is gebruikt en de dosering of het middel aanpassen. Daarnaast zijn er andere behandelingsmogelijkheden, zoals capsules amino-4- pyridine. Dit is vooral het geval bij ouderen. Dat wil zeggen dat bacteriën op een bepaald moment niet meer gevoelig zijn voor het gebruikte antibioticum. Er moeten als vuistregel ten minste 9 letsels zijn. Moderner is Modiodal, ontwikkeld tegen narcolepsie, maar nu ook toe te passen bij vermoeidheid. De dosering modiodal kan variëren van 100 tot 200 mg (Modafinil®).

Later in 2002 is behandeling met interferon-bèta-1a 3 x 44 microgram toegevoegd. Het is vaak niet goed te onderscheiden of de vermoeidheid bij MS een op zichzelf staand fenomeen is, of beïnvloed wordt door psychische factoren, met bijvoorbeeld een neiging tot depressie. Aanvullende diagnostiek toont onder andere enkele demyeliniserende/MS-haarden, ontstekingshaarden, rondom de ventrikels. Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar.

You must be logged into post a comment.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

MS, zeker in de beginfase, kan met pijnklachten gepaard gaan. De bestaande gebouwen van Adelante in Hoensbroek zijn inmiddels gerenoveerd, uitgebreid en deels vervangen door nieuwbouw. Door middel van gehoor, zijn we in staat om te communiceren met anderen en geniet van zo veel. Een aangeboren gehoorverlies kan erfelijk zijn. Zodra iemand zich daar bewust van is, komen de geluiden luider en duidelijker door. De ziekte van Lyme kan onder andere in het bloed worden aangetoond. Daarnaast kan fysiotherapie behulpzaam zijn bij het trainen als iemand onzeker loopt door letsels die in de kleine hersenen (cerebellum) ontstaan.

Spreekuurthuis multiple_sclerose
Bij ongeveer de helft van de mensen met MS kunnen verhoogde aantallen witte bloedlichaampjes in de hersenvloeistof worden aangetoond. Aanvankelijk wordt een CT-scan en later een MRI gemaakt van de rug, maar daarop worden geen afwijkingen aangetroffen. Mensen met MS hebben vaak last van spasmes, moeite met zien of spreken, verlies van coördinatie en zijn vaak moe. Antwoord Meestal zijn de eerste 10 jaar na het vaststellen van de diagnose MS nog goed te overzien en is het niet nodig om meteen gebruik te maken van ziektewet of arbeidsongeschiktheidswetgeving. De hersenen en het ruggenmerg staan door de zenuwen in verbinding met alle delen van het lichaam. Voorbeelden van dit soort geneesmiddelen zijn: antibiotica (worden gebruikt bij infectieziekten), lithiumzouten (worden gebruikt om stemmingsveranderingen tegen te gaan), benzodiazepines (worden gebruikt bij slaapstoornissen, angst- en spanningsgevoelens), 4-aminopyridine (wordt gebruikt om de effecten van bepaalde spierverslappers tegen te gaan), guanidines (worden gebruikt bij matige tot ernstige hoge bloeddruk), corticosteroïden (worden mestal gebruikt vanwege hun onstekingsremmende en anti-allergische werking ) en choline-esterase remmers (worden gebruikt als spierverslapper). Volgens de RTE had de patiënte ook psychiatrisch onderzocht moeten worden.

Er is een duidelijke toename met de leeftijd. Antwoord Dit is iets dat goed overlegd moet worden met een uroloog. Atrofie is in ieder geval duidelijk aanwezig in de eindstadia van de aandoening. Zo gauw de revalidatie of de fysiotherapie stopt, vervallen mensen met MS echter weer in hun oude patroon. Er is onderzoek bekend dat laat zien dat de mobiliteit van mensen met MS verbeterd wordt door fysiotherapeutische begeleiding, hoewel het effect weer verdwijnt na het staken van de behandeling. Avonex wordt eenmaal per week in de spier (intramusculair) toegediend. Het effect van training zakt weg, maanden na het starten van de therapie, vooral omdat bijna 40 procent van de mensen die in dergelijke groepen meedoen uiteindelijk niet meer de oefeningen zelf kunnen opbrengen of de discipline om de oefeningen te blijven doen.

Haar prestaties op school zijn normaal. Een kleurig geïllustreerd boek waarin Opa Toetoet aan zijn kleindochter vertelt hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij MS heeft en hoe hij daar verder mee omgaat. De pijn kan echter ook aanhouden en chronisch worden.

You must be logged into post a comment.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

Over het beloop van MS Bij mensen met MS is het (van tevoren) vaststellen van het beloop van de ziekte vaak een eerste vraag bij een gesprek waarin de diagnose MS wordt medegedeeld. Vandaag wil ik de ziekte kort behandelen. als zich bij u problemen hebben voorgedaan met eerdere injecties in de spieren als u last heeft van een ontsteking in de spieren of op de voorgestelde injectieplaats(en) als de te injecteren spieren zwak of verkleind zijn als u problemen hebt met slikken, ademhalingsstoornissen of aspiratie (inademen van vloeistof of voedsel in de luchtwegen) heeft gehad als u glaucoom heeft als u bent geopereerd of letsel(s) heeft gehad aan het hoofd, de hals/nek, benen of borst als u binnenkort wordt geopereerd als u eerder een allergische reactie heeft gehad na injectie van botulinum toxine type A. Iets meer dan een derde van de mensen vroeg om euthanasie vanwege een psychiatrische aandoening. Dit is een klein kwetsbaar orgaantje binnenin het oor. Antwoord Algemeen wordt aangenomen dat kathetergebruik bij mensen met MS met veelvuldig blaasstoornissen en blaasinfecties het prettigst werkt als deze suprapubisch wordt ingebracht. Veel letsels zijn ‘stil’, wat wil zeggen dat ze wel aanwezig, zichtbaar zijn bij MRI-onderzoek, maar geen klinische verschijnselen geven.
Spreekuurthuis multiple_sclerose

Ten slotte is informatie over de MS-patiëntenverenigingen opgenomen. Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Deze antilichamen kunnen de werking van interferonen, maar ook eventueel van glatirameeracetaat en natalizumab neutraliseren. De diagnose is lastig doordat de symptomen niet altijd even eenduidig zijn. In dit opzicht zou methylprednisolon een licht beschermende werking hebben gehad op het verder ontwikkelen van MS. Antwoord Ja, er zijn Barkhof- en Tintoré-criteria die men gebruikt om vast te stellen of er voldoende wittestofletsels in het cerebrum zitten om van MS te kunnen spreken. Dit beeld noemt men daarom ook wel een ‘wafelwervel’.

Een kleurig geïllustreerd boek waarin Opa Toetoet aan zijn kleindochter vertelt hoe hij als jonge vader te horen krijgt dat hij MS heeft en hoe hij daar verder mee omgaat. Later is men erachter gekomen dat dit zeker niet het geval is.

You must be logged into post a comment.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Veelgestelde vragen over het beloop van MS zijn: Hoe ontwikkelt zich mijn aandoening? In de komende weken wil ik de diagnose, het verloop en de oorzaken van MS met u doornemen. als zich na de behandeling problemen voordoen bij het slikken, spreken of ademen als zich een ernstige allergische reactie voordoet na het gebruik van BOTOX bij ooglidkramp (blefarospasme) kan het zijn dat u uw oog onvoldoende kan sluiten of te weinig met uw ogen knippert of dat uw ogen om een andere reden te droog worden. Van deze psychiatrische patiënten werd in zeventien gevallen het verzoek ingewilligd. Als dat niet goed werkt, krijgen je hersenen verkeerde informatie doorgestuurd over de positie van je lichaam ten opzichte van je omgeving. Deze katheter is dan wel permanent aanwezig.

Spreekuurthuis multiple_sclerose
Per jaar neemt het aantal letsels met 3 toe. Aanvankelijk wordt een CT-scan en later een MRI gemaakt van de rug, maar daarop worden geen afwijkingen aangetroffen. De klachten nemen toe en vooral de onhandigheid in de rechterhand neemt toe. De precieze werking van deze (neutraliserende) antilichamen is niet bekend. Omdat er een verdenking bestaat voor een proces in de linker hersenhelft wordt een MRI-scan van het hoofd gemaakt. Uit verder onderzoek bleek dat dit wel uitstel, maar geen afstel betekende voor het ontwikkelen van MS. Er zijn daarnaast richtlijnen opgesteld door de neuroloog McDonald in Engeland.

Oorzaken wervelinzakking Een ‘acute’ wervelinzakking kan ontstaan, wanneer op een door osteoporose verzwakte wervel plotseling een te grote druk komt te staan. De diagnose MS, ontstaan na het zestigste levensjaar, wordt gesteld. Alleen mensen die gezonde haarcellen hebben kunnen een kemp-echo producren. Anders dan vaak gedacht wordt, is multiple sclerose dus geen spierziekte. Gemiddeld zijn er 5 tot 8 behandelingen nodig om dit te bereiken. Ik besluit tot het laatste. atriumfibrilleren), palpitaties, bloeding, toegenomen bloedstolling, syncope, oedeem, ecchymose, astma en verwante verschijnselen, pleura-effusie, hoesten, luchtwegcongestie en -ontsteking, ascites, maag-darmontsteking, -ulcus en –perforatie, stomatitis, dyspepsie, orofaryngeale droogheid, hepatopathie, cholestase, hyperbilirubinemie, alopecia, (verslechtering of optreden van) psoriasis, dermatitis, eczeem, huidulcus, zweetklierstoornis, fotosensibilisatie, droge huid, nagel(bed)aandoeningen, spieraandoeningen, verhoogde waarden creatinekinase, nierfunctiestoornis, blaas- en urethrasymptomen, menstruatiecyclusstoornissen, borstaandoeningen, rillingen, influenza-achtig beeld, nachtzweten, opvliegers, verhoogde alkalische fosfatase, verlengde bloedstollingtijd, verstoorde genezing.

Want nu denken ze opeens wel dat ik zeur lijkt wel….terwijl de HA nog zei ik heb je in geen eeuwigheid meer gezien, je moet vaker komen hoor.

You must be logged into post a comment.

Spreekuurthuis multiple_sclerose


Spreekuurthuis multiple_sclerose

Hoe zo is volgend jaar alles voorbij? Deze hersenkernen zijn van vitaal belang voor het soepel verlopen van bewegingen. Voor sommigen is dat idee beangstigend. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is een andere mening toegedaan.Vanwege een geschil over een aanvraag voor een dergelijke behandeling heeft het CVZ de wetenschappelijke literatuur over hyperbare-zuurstof-therapie tegen het licht gehouden. Frequent urineren of onverwacht urineverlies komt voor in 60 tot 70 procent van de gevallen. Deze pijn is veelal eenzijdig gelokaliseerd en is het gevolg van een MS-haard in en nabij de omgeving van de aangezichtszenuw. Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.
Spreekuurthuis multiple_sclerose

Neuritis optica is in ongeveer 30% van de gevallen het eerste symptoom waarmee mensen met MS (naar later blijkt) worden geconfronteerd. Er zijn door diverse firma’s meerdere immunoglobulinen door diverse firma’s ontwikkeld. Dit leidt tot verbetering van de opsonisatie, omdat fagocyterende cellen ook complementreceptoren bezitten. De toekomst van de MS heeft daarom volgens mij niet alleen het focus op orale middelen, maar op de effectiviteit van de therapie. Er zijn onderzoeken die aanduiden dat regelmatig toedienen van intraveneuze immunoglobuline de chronische progressie van MS kan onderdrukken. Wel werd er nog een MRI scan gemaakt om te kijken naar de gehoorzenuw en om een brughoektumor uit te sluiten, omdat ik ook last van aangezichtspijn had. Dit is ook van toepassing op gevallen van tinnitus en fybromyalgie.

Dr. Ze voelde zich nog wel geen 100%, maar wel stukken beter. omdat mijn eigen internist en huisartsen het niet meer weten ben ik zelf op onderzoek uit gegaan en heb de opties MS en ménière voor gelegd maar dat leken mijn artsen niet voor de hand liggen want ik zou niet de goede klachten hebben. Despite concerns over safety, efficacy and cost-effectiveness, CAM use is common amongst ENT patients.

You must be logged into post a comment.