Clicky

Tinnitus therapie | Annemiek’s Hoorstudio


Tinnitus therapie | Annemiek's Hoorstudio

Hallo allemaal, Omdat ik sinds kort twee gehoortoestellen draag (en ook nog brildragend ben), heb ik het een en ander uitgezocht mbt vergoedingen. Mijn naam is Thomas van de Berg & ik ben 22 jaar. Overdag als ik loop en bezig ben lijkt het af en toe helemaal weg. Vanaf 2005 leven we weliswaar samen in hetzelfde huis maar wel apart en ieder voorzich en zullen we straks dus weer tot een gezamenlijke invulling van het leven moeten komen. Lees hier het verslag van de voorlichtingsbijeenkomst die de NVVS organiseerde voor brughoektumorpatiënten in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen op vrijdag 4 november 2011. Hij zei dat waarschijnlijk mijn gehoorzenuw overbelast is, en dat het wel tot drie weken kan duren voordat het weg kon gaan. De uitkomsten van de meest recente enquête gebruikt de Commissie CI om de zorg en begeleiding van mensen met een CI nog verder te verbeteren.

Eén van de grootste misverstanden is, dat je met oorsuizen maar moet leren leven, omdat er eigenlijk zo weinig aan te doen is. Twee zeer verschillende zaken lijkt me. Ik heb/had er ook andere klachten bij (hyperacusis achtig en dingen beetje raar horen, lang verhaal. Ondraaglijk, lijkt ons. En liet hem ook na 30 seconden stoppen. Het is pas de laatste jaren dat we door FMRI-technieken een beetje beginnen te leren hoe de verwerking van geluid in de hersenen werkt, en het meeste wat we weten is allemaal nog controversieel. 4.
Tinnitus therapie | Annemiek's Hoorstudio

En ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik op dat gebied nog heel wat te leren heb. Tijdens die training gebruikt u twee TWINS therapie toestellen. Dit apparaatje ziet er uit als een hoortoestel en brengt een voortdurende ruis voort die de aanwezige tinnitusgeluiden overstemt. U heeft nu iets in de hand wat vaak tot een gewenst resultaat leidt. Zijn prestatie en cd-presentatie markeert een overwinning op deze frustrerende en verlammende aandoeningen en is hopelijk een steun voor anderen die eraan lijden, en een waarschuwing voor iedereen die zijn of haar gehoor en passie voor muziek koestert. Soms zelfs dermate dat het kan leiden tot depressieve of neerslachtige gevoelens. Thuis zullen deze TWINS therapie toestellen uw Auditieve centrum in de hersens ontspannen.

Het is het horen van spontane geluiden ten gevolge van afwijkingen in en rond het oor, zoals suizen, piepen, bonken, fluiten. Daarbij zult u eerst inspanningstherapie in een niet stille omgeving doen bijvoorbeeld bij de televisie of in gezelschap. Daarna wordt er middels klank- of ruis therapie voor ontspanning gezorgd. Zo leren de hersens dat de tinnitus niet meer belangrijk is. U zult wel de discipline op moeten brengen om dit dagelijks gedurende 12 weken te doen. In veel gevallen zal de Tinnitus zijn afgenomen. We starten deze therapie pas na een intake gesprek.

Als we een goede kans van slagen zien zullen we u uitleggen wat we voor u kunnen betekenen.